ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

без имеХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ“

Галерията разполага с над 269 платна – графика и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащите се в Белоградчик и околностите му пленери по живопис.

Работно време: Понеделник – Неделя, 09:00-12:00, 13:00-18:00;

Тел.: 0936 53042

ART GALLERY „VALCHO VALCHEV“

The gallery has 269 pieces – engravings and paintings, one part of which have been drawn during annual open-air painting festival held in Belogradchik and its surroundings.

Working hours: Monday-Sunday, 09:00-12:00, 13:00-18:00;

Phone: +359 936 53042

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик