БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ

без имеБЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ

Паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната, датираща от I в. пр. Хр. През XIV в. е служила за лятна резиденция на българския цар Иван Срацимир.

Тел.: +359 936 53022

THE BELOGRADCHIK FORTRESS

Cultural monument of national significance and one of the best preserved fortresses in the country, dating back to the I c. B.C. In the XIV century it served as a summer residence of the Bulgarian Tsar Ivan Sratsimir.

Phone: +359 936 53022

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик