ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

без имеИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пановата къща, като музей, разполага с фонд от над 8000 експоната от епохите: праистория, античност и средновековие. В него могат да се видят експонати, открити в пещерата Козарника, кости от праисторическа мечка, хиена, див кон и др.

Работно време: Понеделник – Неделя, 09:00-12:00 ч., 13:00-18:00 ч.

Тел.: +359 936 53469

MUSEUM OF HISTORY

The Panovs House as а museum, has a fund of more than 8,000 exhibits from Prehistory, Antiquity and the Middle Ages. You can see exhibits from the Kozarnika Cave – bones from prehistoric bears, hyena, wild horses, ect.

Working hours: Monday – Sunday, 09:00-12:00, 13:00-18:00. 

Phone: +359 936 53469

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик