АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

без имеАСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Филиал на Института по Астрономия към БАН. Разполага с три телескопа, единият от които е втория по големина в България. Основните й функции са провеждането на фундаментални астрономически и астро- физични изследвания и популялизиране на астрономията. Тел.: 0936 53372; 0878 602 682

ASTRONOMIC OBSERVATORY

Branch of the Institute of Astronomy. It has three telescopes, one of which is the second largest in Bulgaria. Its main functions are to implement basic astronomical and astrophysical researches and the popularization of astronomy. Phone: +359 936 53372; +359 878 602 682

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик