СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

На 08.10.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Младежки дом, гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 4А  ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 със стриктно спазване на мерките за намаляване на разпространението на Ковид 19.

 Дневен ред:

11:00 – 11:30 ч. – Регистрация на участниците

11:30 – 11:45 ч. – Откриване на конференцията

11:45 – 12:00 ч. – Презентация на проекта

12:00 – 12:40 ч. – Въпроси и отговори

12:40 – 13:30 ч. – Кетъринг

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на община Белоградчик и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на  становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Прикачени файлове