ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА В РАМКИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК /ПИРО/ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 12.05.2021г. от 17,30ч. в Младежки дом – Белоградчик ще се проведе среща с представители на обществеността, на образователните институции, бизнеса, пенсионерите, институции на държавната администрация, здравеопазване.

Целта на срещата е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитието на общината през следващия 7-годишен период, както и определянето на ключови проекти за реализиране.

Тази среща е част от поредица инициативи за консултиране на обществеността в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Белоградчик за периода 2021-2027г.

В тази връзка Ви каня да вземете участие в обсъждането, като всички заинтересовани лица мога да изразят своето мнение и попълвайки кратка Анкета, която може да намерите на официалния сайт на Община Белоградчик (www.belogradchik.bg), след което да изпратите на ел. адрес: kmet@belogradchik.bg

Проучването е анонимно и съдържа въпроси, свързани с бъдещото развитие на общината и населените места на нейната територия.

Вашето мнение за проблемите на общината и оптималните възможности за решаването им са важни за бъдещето на града ни.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието заедно да градим нашето бъдеще!

 

Прикачени файлове

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик