ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”10.10.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА-ИНТЕРВЮ04.11.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ21.10.2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ”10.10.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА-ИНТЕРВЮ04.11.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ21.10.2016

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТОСТ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ10.10.2016 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТОСТ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ “20.09.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ21.10.2016