Заключителна пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”

На 23.02.2021 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на Община Белоградчик ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони… Прочети повече

Успешно приключи проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Белоградчик, в качеството си на бенефициент, реализира Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектното предложение е насочен към внедряване на енергийни мерки в многофамилните жилищни сгради, целящо… Прочети повече

Заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”

На 19.02.2021 г., от 10:00 часа, в заседателна зала на Община Белоградчик ще се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., със стриктно спазване на мерките за намаляване на… Прочети повече

На 28.07.2020 г. от 9:00 часа, в гр. Белоградчик, пред многофамилна жилищна сграда „Здравец” 21-30 ще са проведе събитие „Първа копка”, по проект Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01,… Прочети повече

„Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик

На 14.10.2019 г. от 11:00 часа, в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 6 /пред сграда на Общинска администрация – Белоградчик/ ще са проведе събитие „Първа копка”, за стартиране на строително – монтажни работи по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик“, Договор за безвъзмездна финансова… Прочети повече