УКАЗАНИЯ

  УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ C COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ) От 1 октомври 2019 г. става задължително използването на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от всички места за… Прочети повече