ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

„Центърът за услуги и информация“ при община Белоградчик към отдел „Административно-правно обслужване на населението“, дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване на населението“, е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията, издадена от съответния отдел на община Белоградчик, по конкретно заявление. „Център за услуги и… Прочети повече