ЗАЯВЛЕНИЯ / ИСКАНИЯ

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, e-mail: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg Прикачени файлове ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.183, АЛ.1 ОТ ДОПК ВЪВ ВРЪЗКА С ЗМДТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪЛЖИМИТЕ… Прочети повече