ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРИЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

За контакти със сектор „Териториално и селищно устройството“ /ТСУ/: моб. тел.: 0877 881302 Прикачени файлове 3. Заявление за издаване на скица за недвижим имот24.02.2014 4.Заявление за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП24.02.2014 5.Заявление за издаване на виза за инвестиционно проектиране24.02.2014 6.Заявление за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива24.02.2014 7.Заявление за… Прочети повече