ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕНА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2022г11.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове Заповед08.10.2021

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

На 08.10.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Младежки дом, гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 4А  ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Със заповед на Министъра на отбраната са обявени 150 /сто и петдесет/ длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. Срок за приемане на документи: До 22.10.2021 г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914; ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА… Прочети повече