ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА27.09.2021

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ19.08.2021 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ28.08.2021 ОБЯВА09.08.2021

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА27.07.2021 АВТОБИОГРАФИЯ27.07.2021 ДЕКЛАРАЦИЯ27.07.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ27.07.2021

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК»

Община Белоградчик изпълнява от началото на месец април тази година проект „Патронажна грижа + в Община Белоградчик” по процедура „Патронажна грижа +” BG05M9OP001-6.002, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по Приоритетни оси :Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДЕТЕГЛЕДАЧ22.06.2021 ОБЯВА06.06.2021 Автобиография06.06.2021 Декларация06.06.2021 Заявление06.06.2021 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ22.06.2021