ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ТЕРЕН ОТ 17.00 КВ.М., УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ” №42

ОБЯВА Прикачени файлове ОБЯВА26.04.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА01.02.2021 СПИСЪК ИМОТИ01.02.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №4, НАХОДЯЩО СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА25.01.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ТЕРЕН ОТ 1.00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ ВЛЯВО ДО ВХОДА В СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА25.01.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ТЕРЕН ОТ 1.00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ” №42

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА25.01.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик