Заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”

На 19.02.2021 г., от 10:00 часа, в заседателна зала на Община Белоградчик ще се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.002-0022-C01, наименование на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., със стриктно спазване на мерките за намаляване на… Прочети повече

Стартираща пресконференция по Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“

На 15.10.2020 г. от 13.00 часа в залата на Младежки дом – Белоградчик ще се проведе стартираща конференция по представяне на Проект „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск“, Договор BG05M9OP001-2.019-0020-C01, Процедура BG05M9OP001-2.019 , Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите,  ЕТАП 2 – предоставянето на социални  и интегрирани… Прочети повече

РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 04.09.2020Г.

Прикачени файлове РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 04.09.2020Г.04.09.2020

РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове РЕГИСТЪР НА МИНИМАЛНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК10.08.2020

На 28.07.2020 г. от 9:00 часа, в гр. Белоградчик, пред многофамилна жилищна сграда „Здравец” 21-30 ще са проведе събитие „Първа копка”, по проект Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01,… Прочети повече