НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК – отменена06.11.2019 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК07.09.2017 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2016-2020Г.06.12.2016 НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА… Прочети повече

НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

    Прикачени файлове ТАРИФА_ЗА_ТАКСИТЕ_НА_ОБЛИТЕ_ДЪРВЕНИ05.03.2014 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК30.04.2014