ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.05.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.05.2021г21.05.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.04.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.04.2021г.22.04.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.03.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.03.2021г19.03.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.02.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.02.2021г18.02.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.01.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.01.2021г21.01.2021