Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2019-2023г.)

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2019-2023г. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм Председател: Ангел Милчев Георгиев Членове: 1. Тодор Кирилов Цеков; 2. Мирослава Чавдарова Димитрова; 3. Людмил Николов Алексиев; 4.Александър Кольов Алексиев. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване Председател: Валентин Николов Драгомански… Прочети повече

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2015-2019г.)

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик мандат 2015 – 2019 г.   Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм Председател: Ангел Милчев Георгиев Членове: 1. Мирослав Иванов Вътев 2. Красен Петров Христов 3. Илиян Георгиев Илиев 4. Яни Емилов Велизаров   Комисия по устройство на територията, пътна и селишна мрежа, околна среда… Прочети повече