Общинска образователна система

Общинската образователна система се състои от следните звена: 1. Предучилищни заведения – Детска градина “Иглика” – гр. Белоградчик; 2.  Училища – НУ “Васил Левски” и СУ “Христо Ботев”, намиращи се в гр. Белоградчик, и ОУ “Васил Априлов” – с. Рабиша; 3.  Обслужващи звена – Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, Младежки дом и… Прочети повече