Секретар

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация. Назначава се безсрочно от кмета на общината. Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете… Прочети повече