ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)

В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) – Белоградчик се предоставят комплекс от социални услуги в общността за деца в риск от 0 г. до 18 г. и техните семейства. В Центъра се предоставят следните услуги: Социално консултиране; Посредничество; Образователна подкрепа; Логопедична работа; Психологическа работа; Социална работа със семейства с деца в риск; Превенция на насилието… Прочети повече

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Първите сведения за болнично заведение в Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. Последователно болницата се ръководи от 18 директора. МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД е с 100% общинско участие, със седалище гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34. На територията на болницата има разкрит ФСМП и… Прочети повече

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВИДИН, ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК Контакти: адрес: 3900 Белоградчик, ул. „Христо Ботев“ № 34 Телефон.: 112

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ и ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

“ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” е социална услуга, създадена за изхранване по домовете на самотно живеещи възрастни хора и такива с увреждания. Капацитетът му е 120 места. Обслужваните потребители са от град Белоградчик и всичките села на територията на общината. Основната цел на услугата е оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността. Храната се… Прочети повече