ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г18.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕНА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2022г11.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН

Прикачени файлове Заповед08.10.2021

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

На 08.10.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Младежки дом, гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 4А  ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ