СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Валери Петков22.07.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Имотиинвест 2009 ЕООД22.07.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Любомир Ценков22.07.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Велко Георгиев17.06.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Галя Богданова10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Богданов – 110.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Богданов10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Пенка Дацова10.06.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Юрий Панов10.06.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Йоана Станева08.05.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветанка Божкова08.05.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветомир Михайлов08.05.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов06.03.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Петър Василев06.03.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Светослав Захариев06.03.2020