ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БФП: „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

Информация за сключен договор за БФП Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г. „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац” Финасираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Бенефициент: Община Белоградчик –… Прочети повече

Културно наследство

В Община Белоградчик са запазени ценни архитектурно-строителни паметници на културата от различни епохи: Белоградчишката крепост – паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната. Изградена е през ІІІ век от н.е. от римляните за охрана на стратегически пътища, пресичащи района. В късната античност тя е част от отбранителната система на… Прочети повече