ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА” В БЕЛОГРАДЧИК ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО”

Детска  градина  „Иглика“ – гр. Белоградчик, подписа Договор № БС33.20-2-002/22.10.2021 С финансираща институция – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ по проект „ Заедно можем всичко”. Срокът на изпълнение е 12 месеца. Размер на безвъзмездните средства – 12 918.50 лева. Заложените цели на проекта са: Изграждане на иновационна образователна… Прочети повече

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА

По случай Световния ден за борба с инсулта (29 октомври) Асоциацията за инсулт и афазия подготвя мащабна информационна кампания през целия октомври, посветена на по-доброто и лесно идентифициране на симптомите на инсулта. В рамките на кампанията ще бъдат разпространявани информационни и обучителни материали, включително и видео клипове, за това как навреме да бъде разпознат инсултът… Прочети повече

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА, ГОТОВНОСТТА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В БЕЛОГРАДЧИК

В изпълнение на Заповед № ОК502-1/19.10.2020г. на Областния управител на област Видин в заседателна зала на Общинска администрация Белоградчик бе проведено заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимата и готовността за снегопочистване. Присъстваха представители на фирмата, с която Община Белоградчик има сключен договор за… Прочети повече

В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Белоградчик напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък. Плащането може да стане в брой или чрез ПОС терминал на касите на Центъра за услуги и информация в сградата на общината или… Прочети повече

БЕСЕДА  „НАСИЛИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРАВИЛА И НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ И НА УЛИЦАТА” В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЕЛОГРАДЧИК

В изпълнение на „Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2021г.”, обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик проведоха среща-беседа с учениците от третите класове на НУ „Васил Левски”  на тема „Насилие, толерантност, правила и норми на поведение… Прочети повече