ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА” В БЕЛОГРАДЧИК ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО”

Детска  градина  „Иглика“ – гр. Белоградчик, подписа Договор № БС33.20-2-002/22.10.2021 С финансираща институция – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ по проект „ Заедно можем всичко”. Срокът на изпълнение е 12 месеца. Размер на безвъзмездните средства – 12 918.50 лева. Заложените цели на проекта са: Изграждане на иновационна образователна… Прочети повече

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА

По случай Световния ден за борба с инсулта (29 октомври) Асоциацията за инсулт и афазия подготвя мащабна информационна кампания през целия октомври, посветена на по-доброто и лесно идентифициране на симптомите на инсулта. В рамките на кампанията ще бъдат разпространявани информационни и обучителни материали, включително и видео клипове, за това как навреме да бъде разпознат инсултът… Прочети повече

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА, ГОТОВНОСТТА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В БЕЛОГРАДЧИК

В изпълнение на Заповед № ОК502-1/19.10.2020г. на Областния управител на област Видин в заседателна зала на Общинска администрация Белоградчик бе проведено заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимата и готовността за снегопочистване. Присъстваха представители на фирмата, с която Община Белоградчик има сключен договор за… Прочети повече

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2021 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2021 Г.25.10.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.10.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.10.2021г.22.10.2021