Решения на Общински съвет №243 – №253

Прикачени файлове решение №24330.07.2021 решение №24430.07.2021 решение №24530.07.2021 решение №24630.07.2021 решение №24730.07.2021 решение №24830.07.2021 решение №24930.07.2021 решение №25030.07.2021 решение №25130.07.2021 решение №25230.07.2021 решение №25330.07.2021

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ, ПОДХОДИ КЪМ БЕЛОГРАДЧИШКАТА КРЕПОСТ, ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПАРКИНГА ПРЕД АВТОГАРАТА И ПО БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ ЗА ПС НА ЖИТЕЛИ НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТЕН ПАРКИНГ ЗА ПУБЛИКАТА ЗА ВРЕМЕТО НА ФЕСТИВАЛА „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2021

Прикачени файлове Заповед за забрана за паркиране и осигуряване на безплатен паркинг пред автогарата и по бул. „Съединение“30.07.2021 Заповед за забрана на движението по улиците, подходи към Белоградчишката крепост30.07.2021

ОКОНЧАТЕЛНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК”

През месец юни беше въведен в експлоатация обект „Обновяване на пл. Възраждане, гр. Белоградчик”. Дейностите по обновяването на площада се финансират по АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програма за… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА27.07.2021 АВТОБИОГРАФИЯ27.07.2021 ДЕКЛАРАЦИЯ27.07.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ27.07.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ИВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Заинтересованите лица могат да представят предложения… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик