ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.10.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.10.2021г.22.10.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА В ОБЕКТ № 2-2021 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Прикачени файлове 1. Заповед за откриване на търг с явно наддаване21.10.2021 3. Проект на договор21.10.2021 Приложение № 1 – Заявление за участие21.10.2021 Приложение № 2 – Декларация по чл.58, ал.1, т.321.10.2021 Приложение № 2а – Декларация по чл.58, ал.1, т.321.10.2021 Приложение № 3-декларация техника21.10.2021 Приложение № 4 – Декларация по чл.52, ал.6 от НУРВИДГТ21.10.2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г18.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1344 С ПЛОЩ ОТ 350 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №11

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 12.00 КВ.М., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021