ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
PLACES OF INTERESTS
НАСТАНЯВАНЕ
ACCOMODATION
ХРАНЕНЕ
FOOD
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ENTERTAINMENT
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
WINE TOURISM
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
TOURIST ROUTES

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Туристически информационен център – Белоградчик

3900 Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов” 1А, 

тел.: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.bg

 Работно време: 08.00 – 17.00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Tourist information center – Belogradchik

BG-3900 Belogradchik, 1A „Poruchik Dvoryanov“ str.,

Phone: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.bg

Working time: 08.00 – 17.00 every day, incl. weekends and official holidays

fb_icon_325x325 Tourist information center – Belogradchik


РАБОТНО ВРЕМЕ

на туристическите обекти на територията на

община Белоградчик


ВХОДНИ ТАКСИ:

 БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 4.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 6.00 лв с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 12.00 лв с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 5.00 лв с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 4.80 лв с ДДС /в сила от 01.01.2017 г./.

Условия за посещение на Белоградчишката крепост

ПЕЩЕРА “МАГУРАТА”:

/в сила от 01.01.2017 г./

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 8.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 10.00 лв с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 20,00 лв с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 7.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 9.00 лв с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 9.00 лв с ДДС.

Първо влизане за деня – 10.00 часа. Последно влизане за деня – 16.00 часа.

Условия за посещение на пещера „Магурата“

Преустановен е достъпа до „Галерията с рисунките“ в пещера „Магурата“ с Принудителна административна мярка, съставена от инспектор в ГД ИОКН на Министерство на културата

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ПРИРОДО-НАУЧЕН МУЗЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ:

 • за лица до 18 год. възраст – 2.00 лв.;
 • за лица над 18 год. възраст – 3.00 лв.

За хора с увреждания и деца от ДВДЛРГ, след представяне на необходимите документи от придружителите, входът за всички обекти е безплатен.
Единична цена на беседа за всеки от обектите на Исторически музей – Белоградчик: 5.00 лв.

ПАРКИНГ:

Такса за ползване на място на паркинга пред Белоградчикшка крепост – 2.40 лв/час с ДДС, за автобуси – 6.00 лв/час с ДДС.

/Извадка от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, приета от ОбС – Белоградчик/

ПОВЕЧЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК: http://www.muzeibelogradchik.com/

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/