ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
PLACES OF INTERESTS
НАСТАНЯВАНЕ
ACCOMODATION
ХРАНЕНЕ
FOOD
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ENTERTAINMENT
ВИНЕН ТУРИЗЪМ
WINE TOURISM
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
TOURIST ROUTES

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Туристически информационен център – Белоградчик

3900 Белоградчик, Белоградчишка крепост 

тел.: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.bg

 Работно време: 09.00 – 17.00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Tourist information center – Belogradchik

BG-3900 Belogradchik, Belogradchik fortress,

Phone: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.bg

Working time: 09.00 – 17.00 every day, incl. weekends and official holidays

fb_icon_325x325 Tourist information center – Belogradchik


РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК


ВХОДНИ ТАКСИ

Комплексен билет за посещение на „Белоградчишка крепост”, Експозиция „15-19в.”, „Природа” и отдел „Художествен”, Пещера „Магура” – 22.00 лв. с ДДС. Комплексният билет важи и се ползва до края на работното време на съответния туристически обект на следващия ден след издаването му.

 БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 4.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 6.00 лв с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 12.00 лв с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 5.00 лв с ДДС.

Ползване на аудиогид – 6.00 лв с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 4.80 лв с ДДС.

Беседа – 10.00 лв с ДДС.

Условия за посещение на Белоградчишката крепост

ПЕЩЕРА “МАГУРАТА” с включена беседа:

/в сила от 05.10.2020 г./

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 10.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 12.00 лв с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 20,00 лв с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 8.00 лв с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 10.00 лв с ДДС.

Ползване на аудиогид – 6.00 лв с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 10.00 лв с ДДС.

Първо влизане за деня – 10.00 часа. Последно влизане за деня – 16.00 часа.

Условия за посещение на пещера „Магурата“

При посещение на пещера „Магурата“ е задължително носенето на предпазни маски и спазване на дистанция от минимум 1,5 метра

Преустановен е достъпът до „Галерията с рисунките“ в пещера „Магурата“ с Принудителна административна мярка, съставена от инспектор в ГД ИОКН на Министерство на културата

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ПРИРОДО-НАУЧЕН МУЗЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ:

 • за лица до 18 год. възраст – 2.00 лв.;
 • за лица над 18 год. възраст – 3.00 лв.

За хора с увреждания и деца от ДВДЛРГ, след представяне на необходимите документи от придружителите, входът за всички обекти е безплатен.
Единична цена на беседа за всеки от обектите на Исторически музей – Белоградчик: 5.00 лв.

ПАРКИНГ:

Такса за ползване на място на паркинга пред Белоградчикшка крепост и на паркинга пред пещера „Магурата” – 2.40 лв/час с ДДС, за автобуси – 6.00 лв/час с ДДС.

/Извадка от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, приета от ОбС – Белоградчик/

ПОВЕЧЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК: http://www.muzeibelogradchik.com/