Контакти

Oбщина Белоградчик

инж. Борис Николов – кмет

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6

тел./факс: 0936 5 30 17, e-mail: kmet@belogradchik.bg

Работно време: 08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 часа всеки работен ден

Технически сътрудник на Кмета

тел./факс: 0936 5 30 17, моб. тел.: 0879 145320

e-mail: kmet@belogradchik.bg

Център за услуги и информация

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж/

моб. тел.: 0877 875978, e-mail: info@belogradchik.bg

Работно време: 08.00 – 17.00 часа без прекъсване всеки работен ден

Местни данъци и такси: моб. тел.: 0877 875977

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/: моб. тел.: 0877 881305

Териториално и селищно устройството /ТСУ/: моб. тел.: 0877 881302

Служба по геодезия, картография  и  кадастър – Видин, временна приемна в гр. Белоградчиквсеки вторник от 9:30ч. до 12:00ч. се приемат заявления за услуги за всички населени места с кадастрална карта, които се поддържат от СГКК Видин

Дежурен ОбС: моб. тел.: 0877 881308

Кметове и кметски наместници на населените места на територията на община Белоградчик тук

Туристически информационен център – гр. Белоградчик

3900 Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов“ №1А

моб. тел.: +359 877 881 283, e-mail: tourism@belogradchik.bg

Работно време: 08.00 – 17.00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Общински съвет Белоградчик

моб. тел.: 0877 875959, e-mail: obs_belogradchik@abv.bg

За достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в община Белоградчик – моля кликнете върху рубриката Достъп до обществена информация.

 

Контактна форма

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 


Вижте по-голяма карта

e-govaopnapnoi

 

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/