Контакти

Считано от 01.12.2021г. нов официален имейл: kmet@belogradchik.egov.bg, както и нови имейл акаунти!!!

За актуална контактна информация посетете новия официален сайт на община Белоградчик: www.belogradchik.egov.bg

Oбщина Белоградчик

инж. Борис Николов – кмет

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6

тел./факс: 0936 / 53017, e-mail: kmet@belogradchik.bg

Работно време: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00 часа всеки работен ден

Технически сътрудник на Кмета

тел./факс: 0936 / 53017, моб. тел.: 0879 145320

email: kmet@belogradchik.bg

Център за услуги и информация

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж/

моб. тел.: 0877 875978, email: info@belogradchik.bg

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Местни данъци и такси: моб. тел.: 0877 875977, email: mdt@belogradchik.bg

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/: моб. тел.: 0877 881305, email: grao@belogradchik.bg

Териториално и селищно устройството /ТСУ/: моб. тел.: 0877 881302

Служба по геодезия, картография  и  кадастър – Видин, приемна в гр. Белоградчиквсеки вторник от 9:30ч. до 12:00ч. се приемат заявления за услуги за всички населени места с кадастрална карта, които се поддържат от СГКК Видин

Дежурен ОбС: моб. тел.: 0877 881308

Кметове и кметски наместници на населените места на територията на община Белоградчик

Туристически информационен център – гр. Белоградчик

3900 Белоградчик, Белоградчишка крепост

моб. тел.: +359 877 881 283, e-mail: tourism@belogradchik.bg

Работно време: 09:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Общински съвет Белоградчик

моб. тел.: 0877 875959, e-mail: obs_belogradchik@abv.bg

Достъп до обществена информация

Контактна форма

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 


Вижте по-голяма карта

e-govaopnapnoi