ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА НА ИНВАЛИДА В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_0774В Белоградчик се проведе отчетно-изборно събрание на Клуба на инвалида.  Сред гостите на форума бяха Албена Бакалеева – секретар на община Белоградчик, и Ваньо Диков- координатор на Съюза на инвалидите  за област Видин.

Председателят на клуба Жоро Якимов запозна присъстващите с дейността през 2015 година. Сред по-значимите събития бяха откроени проведените екскурзии в страната и чужбина – Румъния, Гърция, Македония и Албания, срещите за обмяна на опит със сродни клубове и колективното честване на годишнини и бележити дати. За периода е закупена техника и пособия за нуждите на клуба. Реализирани са и някой ремонтни дейности на базата. Беше изказана благодарност на ръководството на община Белоградчик и Дирекция „Социално подпомагане“ за добрата съвместна дейност. Отчет за финансовото състояние на клуба представи  Ваньо Тонков- член на.контролно-ревизионната комисия.

Секретарят на общината Албена Бакалеева отбеляза, че общинското ръководство винаги е било съпричастно към дейността на клуба и с готовност ще подпомага за реализирането на техни предложения и ще съдейства за разрешаването на всички възникнали проблеми. Тя отговори на въпроси, свързани с разпределението на личните и социални асистенти и домашните санитари, ангажирани по проект „Грижа за нуждаещите се“, както и за възникналите затруднения с приоритетното снабдяване с дърва за огрев на членовете на клуба.

По време на отчетно-изборното събрание бе избран нов управителен съвет на клуба, нов състав на контролно-ревизионната комисия и четирима делегати за общото отчетно-изборно събрание на регионалната организация на инвалидите. За председател на клуба на инвалида бе преизбран Жоро Якимов.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0782 IMG_0783

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/