НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

IMG_20160208_174205Община Белоградчик е сред 28-те общини в страната, които ще ползват безвъзмездно финансови средства за енергийна фективност. На събрания на собствениците на жилища в града, кметът на общината Борис Николов и експерти от общинска администрация разясняват основните моменти при кандидатстването на многофамилни жилищни сгради, по приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Избират се и Сдружения на собствениците, които предстои да се регистрират в общината и в регистър Булстат и са най-важното условия за по-нататъшната дейност.


Отпуснатите средства за община Белоградчик са в размер на 4 450 538 млн. лв, като едната половина – 2 225 269 ще бъде усвоена за енергийна ефективност на многофамилни жилища, а другата за дейности, свързани с реновирането на административни и обществени сгради- общинска администрациия, сгради в образователната, културната и социалната сфера. Допустими за енергийно обновяване са многофамилни масивни жилищни сгради до 36 самостоятелни апартамента, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи и едроплощен кофраж. Въз основа на предвидените финансови средства вече са определени 7-те многофамилни жилищни сгради, подлежащи на саниране с общо 160 апартаменти, находящи се на бул. „Съединение“ № 11, ул.“Хр.Смирненски“ № 5, ул. „Стара планина“ № 4, бул.“Съединение“ № 9, бул. „Съединение“ № 7, ул. „Стара планина“ № 1, ул.“Васил Левски“ № 1.
Допустимите дейности за финансиране са: конструктивно възстановяване; подмяна на дограма; топлинна изолация; основен ремонт; подмяна или модернизация на локални източници на топлина и обновяване на всички общи части на сградата /фасада, покрив, стълбища и др/.
До 15 март тази година, общината трябва да кандидатства с проектно предложение пред управителния орган на ОПРР за многофамилните жилищни сгради, а за публичните сгради общинска собственост срокът е 31 май 2016 година.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_20160203_151922 IMG_20160203_154133 IMG_20160208_174205 Копие от IMG_20160203_151100

`