ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ТУРНИР ПО БАДМИНТОН В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик“

`