ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик“

`