„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

„Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик” по пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език” Обособена позиция 2 „Извършване на обучения за работа с хора в неравностойно положение” Обособена позиция 3 „Обучение по работа с програмни продукти и системи” Обособена позиция 4 „Обучение по делова кореспонденция” Обособена позиция 5 „Извършване на обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство“

`