ДРУГИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ / OTHER ENTERTAINMENT

Места за наемане на велосипеди / Places to rent bikes:

Механа „Мадона”, с. Фалковец, GSM:+359 898457198

Tavern “Madonna”, village of Falkovets, GSM:+359 898457198

Къща за гости „Гето”, Guest house “Geto”, GSM: +359 888782892 ,

Хотел „Скалите”, Hotel “Skalite”, GSM +359 884514154,
Phone: +359 94 691 210/231, 232/

Разходка с BUGGY сред Белоградчишките скали, GSM:+359 899907997

BUGGY Adventure among the Belogradchik rocks, mobile:+359 899907997

4х4 Сафари и Бинокли за наблюдение под наем, GSM: +359 888713539, +359 896365353, +359 879466143

4х4 Safari and Binoculars for rent, mobile: +359 888713539, +359 896365353, +359 879466143

Групова езда в планинския район на с. Стакевци, GSM: +359 888764423

Group riding in the mountain  area of Stakevtsi,mobile +359 888764423

Конна езда в с. Вещица, GSM: +359 898683294

Horse ridding around the village of Veshtitsa, GSM: +359 898683294

Фотолов и Фототуризъм в с. Стакевци, Боян Минков, GSM: +359 888764423, email: boqnminkov@abv.bg, www.stakevci.com

Photo hunting and photo tourism in the area of village of Stakevtsi, mobile: +359 888764423, email: boqnminkov@abv.bg, www.stakevci.com

Ледена пързалка с изкуствена настилка и Картинг писта, GSM: +359 879168341
Ice rink with artificial surface and Karting Track, mobile: +359 879168341

Летни лагери за деца на възраст 8-12 години. Продължителност 7 дни, Комплекс „Стакевски къщи“, GSM: +359 888764423, www.stakevci.com

Summer camps foe children, age 8-12 years old. Duration – 7 days, Resort complex „Stakevtsi houses“, mobile: +359 888764423, www.stakevci.com

Рабишкото езеро /около 20 км от Белоградчик/ – идеални условия за сърф, плуване и риболов. Приятно място за почивка на палатка.

Rabisha Lake /about 20 km from Belogradchik/ offers ideal conditions for surfing, swimming and fishing. Very nice place to relax in a tent.

яз. Дъбравка /около 7 км от Белоградчик/ предлага възможности за риболов и пикник сред прохладна горска растителност.

Dam Dabravka /about 7 km from Belogradchik/ offers opportunities for fishing and picnicking in the cool forest.

Пейнтбол. Подсигурява се екипировка, GSM: +359 894 774746

Paintball. The equipment is provided, mobile: +359 894 774746

Пикник на Червената църква – Боровица; каньон Фалковец. Подсигурява се екипировка. GSM: +359 894 774746

Picnic at The Red Church in Borovitsa village; Falkovets Canyon. The equipment is provided, mobile: +359 894 774746

Езеро Рабиша – атракции: разходка с джип около езерото и хълм Магура; стрелба с лък; дегустация на вина от региона на област Видин; наем на въдица; наем на уинд сърф; наем на кайт сърф; наем двуместен туристически каяк.

Тел: +359 878 485 495, e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com

Rabisha lake – activities and attractions: 4×4 tour of the lake and Magura hill; bow shooting; wine tasting of wine from Vidin region; fishing rod rental; windsurf rental; kitesurf rental; 2-seat tourist kayak rental.
Mobile: +359 878 485 495, e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com

Привързано издигане и летене с топловъздушен балон, GSM: +359 887222883, +359 94 600017

Attached elevation and flying with a hot air balloon, GSM: +359 887222883, +359 94 600017

„Корпус 1.0“ – интерактивно мултимедийно стрелбище, подходящо за тренировка или обучение, както и за развлечение на възрастни и деца, GSM: +359 898801266, email: stefangrig50@gmail.com

„Corpus 1.0“ is a multimedia shooting range for training, education and entertainment, GSM: +359 898801266, email: stefangrig50@gmail.com