ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

без имеИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пановата къща, като музей, разполага с фонд от над 8000 експоната от епохите: праистория, античност и средновековие. В него могат да се видят експонати, открити в пещерата Козарника, кости от праисторическа мечка, хиена, див кон и др.

Работно време: 08:00-12:00, 13:00-17:00 ч.; 

Тел.: +359 936 53469

MUSEUM OF HISTORY

The Panovs House as а museum, has a fund of more than 8,000 exhibits from Prehistory, Antiquity and the Middle Ages. You can see exhibits from the Kozarnika Cave – bones from prehistoric bears, hyena, wild horses, ect.

Working hours: 08:00-12:00, 13:00-17:00; 

Phone: +359 936 53469

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/