ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Община Белоградчик като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити,утвърди бюджетите 2015 година на училищата,прилагащи Системата на делегирани бюджети

`