КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

инж. Борис Николов – кмет на община Белоградчик,

тел./факс: 0936 53017, email: kmet@belogradchik.bg


Кметски наместници на населени места в община Белоградчик

населено място       Кметски наместник      мобилен телефон

с. Боровица               Огнян Гаврилов                   0877875994

с. Рабиша                  Диляна Костова                   0877875954

с. Салаш                    Румяна Алексиева              0877875961

с. Стакевци                 Донко Цекин                       0877875999

с. Раяновци                Камелия Коцева               0877875956

с. Гранитово               Светослав Кръстев           0877875960

с. Крачимир                Сашко Димитров               0877875972

с. Праужда                 Савина Спасова                0877875990

с. Дъбравка и
с. Граничак                 Тина Ангелова                   0877875984

с. Вещица и

с. Струин дол              Христо Шалваров             0877875988

с. Чифлик, Извос и

с. Пролазница             Савина Спасова                0877875990

с. Ошане                     Калин Еленков                  0877875991

с. Върба и

с. Сливовник                Лилия Антонова                 0878654003