НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителко-монтажни работи ка обект: „Реконструкция на масивна сграда в УПУ XXV-119, кв. 5 в с. Дъбравка за обособяване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция» по проект: «Реконструкция и подобряване на съществуващи центрове за културни и содиални услуги на територията на Община Белоградчик»

`