„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Списъци на допуснатите до събеседване кандидати за персонал на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик“

Списъци на допуснатите  до събеседване  кандидати за персонал на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик“ можете да видите на адрес:  http://belogradchik.bg/?cat=48

`