ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Съобщение по чл.32 ДОПК №:20/15.07.2014г.

SKonica Min14071613530За контакти със секторМестни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, email: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg

`