Средно училище „Христо Ботев”

 Материална База

За творческата атмосфера в СУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет.

Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно спортуване и релаксация. По програмата “Обществен форум” са изградени игрища за бадминтон и плажен волейбол.

Училищни дейности

СУ ”Христо Ботев” поддържа и развива дългогодишни приятелски взаимоотношения и обмен на ученически групи с училища от гр. Зайчар и гр. Княжевац- Република Сърбия. Регулярно се провежда на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Учениците приемат това като предизвикателство и показват новаторство.

Спорт

Доброто име на училището защитават отборите по волейбол и футбол. Волейболният отбор се ръководи от Красен Христов. Футболният отбор е петкратен областен първенец.

Контакти:

3900 Белоградчик,

ул.”Иван Вазов” №4a

тел: 0936 / 53135, 53277, 53962

тел./факс: 0936 53962

e-mail: sou-belogradchik@rio-vidin.org  

www.sou-hb.org