ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БФП: „ОПАЗВАНЕ И АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК И БОЛЕВАЦ”

Информация за сключен договор за БФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/ 17.05.2021 г. „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”

Финасираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Бенефициент: Община Белоградчик – водещ партньор по проекта

Партньор по проекта: Туристическа организация в Болевац, Република Сърбия

Обща стойност на проекта: 586 849,32 евро

Европейско финансиране: 498 821,91 евро

Национално съфинансиране БГ: 62 751,59 евро

Национално съфинансиране РС: 25 275,82 евро

Продължителност на проекта: 24 месеца

Период на изпълнение: 17.05.2021 г. – 17.05.2023 г

Основна цел на проекта: Да повиши туристическата привлекателност и да разнообрази туристическия продукт на региона Белоградчик – Болевац

Специфични цели:

 • Да повиши туристическата привлекателност на пещера „Магура“, България;
 • Да създаде Природен и туристически център в планина Ртан, Сърбия;
 • Да създаде елементи за диверсифициране, иновативно представяне и популяризиране на туристическите атракции в региона Белоградчик – Болевац.

Кратко описание на проекта

От страна на водещият партньор по проекта община Белоградчик е предвидено да се извършат дейности по обновяване в пещера Магура, които включват: подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно, почистване и антикорозионна обработка на съществуващите парапети, а на места където е необходимо ще се добавят нови; антикорозионна обработка и ремонт на стъпалата в Галерията с рисунките; подмяна на металната врата тип решетка, разположена на входа към Галерията с рисунките и възстановяване на нарушената каменна настилка на местата, където е компроментирана.

Предвижда се доставка на оборудване за холограма и интерактивно оборудване (интерактивен дисплей и интерактивни карти  и мултимедия) за пещера Магура. Дисплеят ще бъде инсталиран с шрифт на пещерата и ще представя виртуални обиколки от вътрешността на пещерата, така че посетителите с трудности в подвижността/ или посетители с увреждания да могат да съзерцават красотите на пещерата отвън. На дисплея ще бъде представена и информация от разработената платформа за представяне на природата и туристичестите атракции в региона.

От страна парньора по проекта – Туристическа организация в Болевац е предвидено да се извърши реконструкция и обзавеждане на туристическа хижа, намираща се планината Ртан, която да я превърне в модерен Природо-туристически център с интерактивна посетителска зала със следните цели: атрактивно представяне на красивите природни съкровища в планината.

Проекта предвижда разработване на съвместна платформа и мобилно приложение за биологичното разнообразие и туристическите атракции в региона на трансграничното сътрудничество; Разработване на съвместни туристически маршрути; Организация на популяризационно събитие на съвместните туристически маршрути и Организация на Съвместен ден на природата в Болевац.

Резултати от реализацията на проекта:
• Повишена туристическа привлекателност на региона Белоградчи-Болевац

 • Подобрено осветление и достъп в пещера „Магурата“
 • Разработена система за холограмно представяне на пещера „Магурата“;
 • Създаден Природен и туристически център (ПТЦ) в планина Ртан;
 • Обзаведен ПТЦ и оборудвана интерактивна зала за посетители;
 • Създадена съвместна уеб платформа и мобилно приложение за представяне на природата и туристическите обекти в региона Белоградчик – Болевац;
 • Създадени съвместни туристически маршрути;
 • Организирано събитие за популяризиране на маршрутите;
 • Организиран фестивал „Съвместни дни на природата“;
 • Осигурена информация и публичност.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.