ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в 30-дневен срок от публикуването /до 01.10.2021г./ на настоящия проект на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредбата на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 01.09.2021г./

Отговорен служител: Албена Бакалеева
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 01.09.2021г.
Дата на приключване: 01.10.2021г.