ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 8 (осем) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, встраната и в чужбина

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 96 12 92;

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/