ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на лица, завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92;

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 600 754, 0886 000 914.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/