ГОЛЯМО БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ СЕ РАЗВЯ В ЦЕНТЪРА НА БЕЛОГРАДЧИК

Национално движение „Велика България” с председател – Илия Байрамски, е дружество с нестопанска цел, със собствено финансиране и на доброволчески начала. Движението е неправителствена организация, целяща популяризиране на патриотизма и родолюбието, чрез организиране на различни благотворителни дейности, манифестации и събрания.

Идеята да се издигне високо българското знаме в град Белоградчик  се е зародила още през месец декемри 2019 година. Реализацията на проекта е осъществена дни преди празника на града под скалите. На Петрводен знамето на България с размери 3х5 метра се развя на 16 метра височина на централния площад „Възраждане“. Проектът е реализиран с активното сътрудничество на местни фирми и съдействието на Община Белоградчик.

Участниците в проекта са Николай Александров, Мирослав Добринов, Ивослав Маринов, Илия Байрански, Иван Иванов, Валентин Александров, Роман Костов.

Подетата инициатива Национално движение „Велика България” е насочена най – вече към възпитанието на подрастващото поколение българи – изграждане, укрепване и гордост за това, че всички ние сме потомци на славни и велики предци.

Покрепяме инициативата на Национално движение „Велика България” и се гордеем с чедата си.

Пресслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/