НОВА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА БЕЛОГРАДЧИК

Почистването на улиците в град Белоградчик от днес се осъществява с нова механизирана метачна машина. Тя раполага с вакуумни четки и приставка за пръскане с вода, за да се избягва запрашаването.

Новата техника позволява мултифункционална употреба и достъп до всички зони, което значително ще улесни и подобри досегашната работа по почистването и миенето на уличната мрежа.

Пресслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/