СТРИКТНО СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ В СЕЛО ДЪБРАВКА

Стриктно се спазват въведените мерки, свързани с епидемичната обстановка COVID-19 в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравка, община Белоградчик. Центърът работи по установен алгоритъм, спазване на перфектна лична хигиена и недопускане на никакви външни лица – подчерва М. Живков – Управител на центъра,.

Дезинфекцирането на помещенията се извършва ежедневно по график. Личната хигиена и ползването на осигурените лични предпазни средства са абсолютно задължителни. Забраната за посещения на външни лица в условията на епидемия се спазва стриктно.

                                                                            Пресслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/