ПРОДЪЛЖАВА ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕТО НА УЛИЦИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В БЕЛОГРАДЧИК

Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел предотвратяването на разпространението на COVID-19 в Белоградчик. Обработват се откритите обществени площи, уличната мрежа, тротоарите. Дезинфекцирането се извършва със специализиран автомобил на община Белоградчик.

В административната сграда на общината се спазват разпоредбите на министъра на здравеопазването, като не се допуска струпване на граждани при обслужващите гишета. Всички гладки повърхности се почистват с дезинфектанти по няколко пъти на ден.

Пресслужба на община Белоградчик

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/