ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ДАРИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 1000 ЛЕВА НА БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК

Дженерали застраховане АД подпомага медиците от болниците във Видин, Белоградчик и Червен бряг, които ежедневно се борят да запазят и подобрят живота на хората в общините.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/